Jakie uprawnienia musi posiadać operator dźwigu?

Praca operatora dźwigów jest zadaniem trudnym i wymaga dużej odpowiedzialności, stąd zawód ten może wykonywać jedynie niewielka grupa osób, które wyróżniają się odpowiednimi cechami osobowościowymi oraz dobrym zdrowiem. Czytając poniższy artykuł, dowiesz się, jakie wymagania prawne musi spełniać osoba obsługująca dźwigi i żurawie.

Wymagania prawne dotyczące eksploatacji dźwigów

W świetle polskiego prawa istnieją dwa rodzaje uprawnień do eksploatacji urządzeń dźwigowych:

  • I Ż – dotyczy operatora żurawi wieżowych, szybkomontujących oraz szynowych,
  • II Ż – dotyczy operatora żurawi samochodowych, stacjonarnych, przewoźnych i przeładunkowych.

Podstawą do udzielenia pozwolenia na obsługę dźwigów rodzaju II Ż, jest posiadanie prawa jazdy kategorii C, ponieważ obsługiwane przez taką osobę sprzęty wymagają transportu drogami publicznymi. W obu przypadkach konieczne jest natomiast zdanie egzaminu przeprowadzonego przez Urząd Dozoru Technicznego, który ma miejsce po zakończeniu specjalistycznego kursu. Aby zakwalifikować do niego kandydata, musi on spełniać odpowiednie wymagania dotyczące zdrowia fizycznego i psychicznego potwierdzone badaniem lekarskim.

Predyspozycje do zawodu operatora żurawia

Oferując wynajem dźwigów z Wrocławia, doskonale wiemy, że operator dźwigu oprócz sprawności fizycznej, musi także odznaczać się pewnymi cechami osobowościowymi, które w dużej mierze oceniają testy psychologiczne. Przede wszystkim osoba ta powinna mieć wysokie poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje, pracowników uczestniczących w realizacji zlecenia oraz mienia jak i samej maszyny. Od operatorów dźwigów wymaga się także dużego skupienia i rozwagi. Należy także posiadać zdolności pracy w zespole oraz umiejętności interpersonalne potrzebne do komunikacji z klientem.