Jakie są koszty wynajmu dźwigów?

Wykonanie wielu robót budowlanych wymaga zagwarantowania sobie możliwości podnoszenia i przemieszczania elementów o znacznej masie i nierzadko sporych rozmiarach, ponieważ dość często wznoszone konstrukcje zawierają wszelkiego rodzaju prefabrykaty żelbetowe – płyty stropowe, gotowe schody czy filary lub podpory. Zwykle nie obejdzie się też bez transportu szalunków czy większych ilości materiałów. Bez odpowiedniego sprzętu ciężko wyobrazić sobie ustawianie konstrukcji stalowych np. belek tworzących dach. Jest on nieodzowny, gdy chodzi o prace montażowo-instalacyjne oraz różnego typu konserwacje, naprawy bądź zabiegi myjące. W takich sytuacjach konieczne będzie więc zdecydowanie się na wynajem dźwigu. We Wrocławiu rozbudowanym parkiem maszynowym, jeżeli chodzi o żurawie samochodowe, dysponuje firma Dźwigi-Piotrowski. Przekonajmy się, jakie wydatki będą się z tym wiązały.

Co trzeba wiedzieć o wynajmie dźwigów?

Wykonywanie prac przeładunkowych lub transportowych polegających na podnoszeniu i przemieszczaniu elementów o dużej masie wymaga skorzystania z odpowiedniego dźwigu. Jego parametry będą uzależnione od charakterystyki ładunku oraz realizowanego zadania. Pod uwagę trzeba brać przede wszystkim obsługiwany ciężar, a także wysokość, na jaką trzeba go dostarczyć. Liczy się wysięg, a więc odległość, w jakiej konkretne przedmioty muszą się znaleźć w stosunku do położenia urządzenia. Warto pamiętać, że wysięg, wysokość podnoszenia oraz maksymalny udźwig są ze sobą ściśle połączone. Znaczenie będzie też miała przestrzeń, na jakiej musi operować dźwig, w tym rodzaj i szerokość dojazdu.

Jakie wydatki wiążą się z korzystaniem z dźwigu?

Wydatki niezbędne do wynajęcia dźwigu są uzależnione od możliwości urządzenia niezbędnego przy konkretnym zadaniu. Dźwigi o rozbudowanych parametrach roboczych są znacznie droższe. Liczy się też czas potrzebny do realizacji prac, ponieważ od niego zależy zarówno wynagrodzenie operatora, jak i zużycie paliwa. Ważna będzie też złożoność danej operacji.