Co to znaczy, że żurawie są objęte dozorem technicznym?

Żurawie to nieodzowny element wielu branż, a ich prawidłowe funkcjonowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa pracy.

Zastosowanie żurawi w różnych branżach

Żurawie są niezbędnym sprzętem na placach budowlanych we Wrocławiu, gdzie służą do podnoszenia i przemieszczania ciężkich materiałów oraz konstrukcji. Wykorzystywane są również w przemyśle, np. w hucie stali czy zakładach chemicznych, gdzie przenoszą masywne ładunki. Ponadto żurawie znajdują zastosowanie w transporcie morskim – na statkach oraz w portach, gdzie służą do załadunku i rozładunku towarów. W energetyce wykorzystuje się je przy montażu i demontażu masztów wysokiego napięcia czy turbin wiatrowych. Wreszcie, żurawie są stosowane także przy pracach drogowych czy kolejowych.

Dozór techniczny – czym jest i dlaczego jest ważny?

Dozór techniczny to proces kontroli i oceny stanu technicznego urządzeń, mający na celu zapewnienie ich bezpiecznej i niezawodnej pracy. Przeprowadzany jest przez uprawnione jednostki, takie jak UDT (Urząd Dozoru Technicznego), które sprawdzają, czy dany sprzęt spełnia obowiązujące normy i przepisy. Dozór techniczny obejmuje zarówno badania okresowe, jak i kontrolę przed uruchomieniem nowych urządzeń. Jego celem jest wykrycie ewentualnych usterek oraz zapobieganie awariom, które mogłyby spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.

Żurawie objęte dozorem technicznym – co to oznacza?

Fakt, że żurawie są objęte dozorem technicznym, oznacza, że muszą one spełniać określone normy i wymagania, aby móc być eksploatowane. Przed oddaniem żurawia do użytku konieczne jest uzyskanie pozytywnej decyzji UDT oraz przeprowadzenie badań okresowych w celu potwierdzenia jego sprawności. Dodatkowo żurawie muszą być regularnie serwisowane przez wykwalifikowany personel, a wszelkie naprawy czy modyfikacje mogą być przeprowadzane tylko przez autoryzowane firmy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas kontroli dozoru technicznego żuraw może zostać wycofany z eksploatacji do czasu usunięcia usterek. Dzięki temu, żurawie objęte dozorem technicznym są nie tylko niezawodne, ale przede wszystkim bezpieczne dla osób pracujących z nimi oraz otoczenia.